Præster splittede om begravelser

Det er ikke alle præster, som siger blankt nej til at holde en kirkelig begravelse for en afdød, som ikke var medlem af folkekirken. Der er stor uenighed om spørgsmålet blandt de fynske præster.