- Problematisk at unge lægers uddannelse er kritisabel