Ra Ranunkel om ferien

Feriefristil med Ra Ranunkel - kendt fra Vollsmose - som fortæller om sin ferie.