Reaktioner på byplan

Se odenseanernes reaktion på planen for Thomas B. Thriges Gade