Reaktioner på forbud mod at forsamles 10 personer eller flere