Remus Virvea er udenlandsk arbejdskraft og uundværlig

Gartnerierne på Fyn har svært ved at få dansk arbejdskraft. Derfor er udlændinge som Remus Virvea uundværlige for Rosa Danicas eksistens.