Rig gennem Gabet

En hotelrig fra Nordsøen er på vej til Lindø for at blive repareret.