Ringe Bibliotek må lukke om aftenen efter uroligheder