Robotforskning på SDU styrkes med 100 millioner kroner