Robotindustrien skriger efter veluddannet arbejdskraft