Rotterne kommer

Interview omed rotternes hærgen efter skybruddet med afdelingsleder Bent Chr. Sommer, Mortalin.