Roxana g familien måtte flytte på grund af trusler