S-forslag kan sende friskoler i økonomiske problemer