Så er Odense i gang med letbanen

Selvom en letbane i Odense tidligst står klar i 2020, og hverken lovgivning eller finansiering er på plads, så er arbejdet med letbanene allerede i gang. Biologer skal kortlægge naturen omkring letbanens strækning for at sikre sig natur- og dyrelivet