Sådan skal millionerne til handicappede bruges

7. Odense Byråd vedtog i november 2016, at handicapområdet fra 2017 skal tilføres 10 mio. kroner til ansættelse af ekstra medarbejdere. Nu har Ældre- og Handicapudvalget besluttet, hvordan pengene skal bruges. De har peget på mere personalestøtte i løbet af arbejdsdagen og mulighed for flere aktiviteter og udflugter i fritiden, som de to vigtigste områder, når de ti millioner kroner skal investeres. Ældre- og Handicapudvalget besluttet, hvordan pengene skal bruges. De har peget på mere personalestøtte i løbet af arbejdsdagen og mulighed for flere aktiviteter og udflugter i fritiden, som de to vigtigste områder, når de ti millioner skal investeres. Ældre- og Handicapudvalget har været i dialog med cirka ti procent af kommunens handicappede, og efterfølgende har et borgerpanel bestående af ti handicappede på den samlede målgruppes vegne prioriteret blandt de mange forslag. Rikke Sørensen er én af deltagerne, mens Brian Skov Nielsen er Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen - de begge gæstede vores studie tidliere i dag.