Sæler lærer SDU-forskere om lyde i vand

Det er kun ganske få steder i verden hvor man har mulighed for at studere pattedyr i Fangeskab, i af de steder det er på forskningsanlægget i Kerteminde, hvor man via de to sæler Oscar og Nino forsker i pattedyrenes måde at navigere på. I denne uge der indviede man så et nyt forskningsbassin i Kerteminde.