Sagen om embedsmisbrug i byggesager i Odense vokser

Sagen om embedsmandsmisbrug i Odense omfatter nu 85 mistænkelige sager gennem 10 år.