Salut for Kongeskibet

Sophiæodde Saluteringslaug modtog onsdag morgen klokken 8 Kongeskibet med salut.