Samarbejd nu om Falckelever

Næstformand Poul Erik Svendsen (A) i Region Syddanmark mener, at Falck, BIOS og Responce bør samarbejde om de ambulanceredderelever, der er kommet i klemme efter Falck tabte retten til ambulancekørsel i regionen.