Samråd om fiskeri

Ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, og MF Erling Bonnesen om fiskeriet på Langeland