SF: Stop mudderkastning

Se interview med Stina Willumsen, SF, Rådmand i Odense om balladen i SF.