SiD-skole - nu som efterskole

SID-skolen i Svendborg skifter ejer. Efter at planerne om asylcenter i bygningerne kuldsejlede i begyndelsen af april har ejeren nu solgt skolen til Rantzausminde Efterskole og en ny friskole.