Skilsmissebørn

For at nedbringe antallet af skilsmisser med børn involveret, har Svendborg Kommune uddannet fire medarbejdere der skal hjælpe par med problemer i parfoholdet.