Skipper om nutidens sejlskibsfolk

Chefskipper på skonnerten Fulton, Jakob Jensen, fortæller i dette interview om forskellen på nutidens og fortidens sejlskibsfolk. Selv gør han sig ingen illusioner om, at hans sømandsskab ligner det, der udspandt sig på Nordatlanten for over 100 år siden. ”Vi når dem ikke til sokkeholderne”, vurderer han i en snak hen over en kop kaffe på ”Fulton”.