Skoleidrættens Forårsfestival er et hit blandt eleverne