Slut med garnfiskeri

Fiskeridirektoratet vil ikke længere give dispensation til garnfiskeri efter multe i det indre odense fjord. Fiskerne er rasende. Jens Jørgensen vil anke afslaget på dispensation til fiskeridirektoratet og bede fødevareministeren om hjælp