Små tiltag kan give stor effekt, mener Søren Windell