Socialdemokratiet vil ikke love flere nye betjente på Fyn