Solformørkelse i Tyskland

44 fynske turister dragede i 1999 til Sydtyskland for at se på solformørkelse i to minutter.