Stadig fokus på Holst

Det er stadig muligt, at det ender med en politianmeldelse af Carl Holst i spindoktorsagen