Steffen Ploug kan begynde at kommunikere igen efter en blodprop