Stephanie Lose - Borgerne kan gøre forskningen bedre