Strid om torv i Svendborg

Arkitekt Steen Skovmand er harm over, at Svendborg Kommune har besluttet at nedlægge parkeringspladserne på Svendborg Torv