Succes for navigationsskole

Prorektor på Marstal Navigationsskole Mogens Larsen er del af en maritim succes på Ærø. Skolen tæller i dag omkring 300 elever og godt 40 ansatte. Dermed kommer en tredjedel af alle nye danske søfolk fra skolen i Marstal. Og fremtiden synes sikret med internet-uddannelser og afdeling så langt borte som i Singapore.