Kort gennemgang af forskningsprojektet om hjertestop