Svendborg hilser lyset velkommen med stor lysparade