Sydfynsk kritik af udkantsplan

Svendborg føler sig ignoreret af regeringens plan for udkantsområderne. Se interview med borgmester Curt Sørensen, Soc.dem.