Tager seks måneder at flytte udstyr til kræftpatienter