Tankevækkende: Det er forældrene, der bryder reglerne