Tema: Ventetid II

Der er altså ingen garanti for kortere ventetid på motorvejen. Men hvad med den tid vi bruger på at vente andre steder? Hvad stiller vi op med den? For eksempel når vi søger hjælp på rådhuset.