Terroristen fra Vollsmose - Jeg væmmes over den person, jeg