Thulesen Dahl: Straffet på grund af skolelukninger