Thyge Nielsen: Det vil komme bag på mig, hvis Falck har forbrudt sig