Tietgen Handelsgymnasium korter uddannelsen for de dygtigste

Tietgen Handelsgymnasium vil - som første gymnasium herhjemme - tilbyde de dygtigste elever et gymnasieforløb på to år.