Til Sagen: Hvem skal håndtere det fynske bioaffald?

Planerne om at etablere et fælles anlæg til behandling af madaffald for de fynske kommuner har delt fløjene i Odense byråd. Med i studiet har vi Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel og by- og kultur rådmand Jane Jegind.