Trafikgruppe bakker liste op

MTO-gruppen i Odense, der er kendt for sin modstand mod stoppet af biltrafik på Thomas B. Thriges Gade bakker den nye borgerliste i Odense op.