- Udannelseschef glad for stigning i antal kvote 2-ansøgere