Udgravning ved ny afkørsel

- Vi vidste, at der lå jernalderbopladser i området, men at der var så mange, det overrasker os, fortælle overinspektør Mads Runge fra Odense Bys Museer.