Udsatte borgere skal have hjaelp af kommunen, hvis de ryger i gaeldsfaelden