Udvalgsformand: IPads til børnehavebørn er naturligt